پنځه څلوېښتمه برخه (Episode 45)

په لمړۍ صحنه کې اکرم خان او ملک ستار دواړه پدې باور چې د رایو د صندوقونو بدلول تشه آوازه ده ځکه د دوی په کليو کې داسې کوم څه ندي شوي.

په دوهمه صحنه کې زرلښته او مور یې حلیمه اندیښمنې دي چې ملک نواب هم پر جمیل نیوکه کړې او هغه ګرم ګڼي .

دریمه صحنه کې ذوالفقار او ملګري یې د جمیل دوی کلي ته راروان دي چې هغه ته دا زیرې ورکړي چې د آوازې خپرونکی سړی یې موندلی

څلورمه صحنه کې دلاورخان خپل زوی اسلم په جمیل دوی پسې چغولي ته لیږي .