نه څلوېښتمه برخه (Episode 49)

د ډرامې په دې برخه کې اورو چې:  اسلم د پورې کلي شپون په خپلو نږدې غونډیو کې د مېړو څرولو ته نه پرېږدي، بلخوا د فټبال ملګري پرېکړه کوي چې مشران وهڅوي، ترڅو د بند او سړک له رغولو تېرشي او د یوه مکتب پر جوړولو سلا وکړي، ددې ترڅنګه جمیل اکرم خان سره په مجلس کې د مکتب دجوړولو خبره شریکوي، اکرم خان یې سکوټ مخالفت کوي. ددې ټولو سره،سره ښځې دې ته ملاوې تړي چې خپل نارینه به د نجونو دمکتب جوړولو ته هڅوي.