درې څلوېښتمه برخه (Episode 43)

په لمړۍ صحنه کې د کلي ښځې غوږیدلي چې د هاشم خان کسان په بر کلي کی د رایو صندوقونه بدل کړي خو دا خبره پر شفیقې بده لګږي .

په دوهمه صحنه کې جمیل او نور ځوانان ځکه اندیښمن دي چې ښایي د هاشم خان کسانو د رای صندوقو نه بدل کړي وي او دوی غواړي لاس په کار شي ،خدایداد وایي چې دا خبره لمړی باید له دلاور خان سره وشي .

په دریمه صحنه کې جمیل او نور ځوانان د دلاور کور ته ورځي او د یادې درغلۍ خبره ورته کوي خو دلاور دير غوسه کیږي او دا خبره ردوي .

په څلورمه صحنه کې د رایو د صندوقونو د بدلیدو موضوع جمیل او ملګري یې دې ته مجبچېوره کړي  بر کلي ته لاړ شي دا خبره له ذوالفقار دوی سره شریکه کړي خو له دې موضوع هغوی ندي بیا د خبرې د سپیناوي لپاره غواړي د سعید مشوره له ځان سره ولري.